Hoc Gioi Toan

Monday, June 18, 2012

Trac Nghiem Marketing

Tong hop trac nghiem Marketing
File1
File2
 Click file sau đó nhấn:

Saturday, June 9, 2012

Phần mềm ghi điểm đánh bài tiến lên trên điện thoại android

Đối với các tay mê bài bạc trước đây chúng ta phải tốn giấy mực để ghi điểm mỗi khi chơi bài rất mất thời gian
Hiện nay trên điện thoại android đã có phần mềm ghi điểm hoan` toàn miễn phí.
Chỉ cần down về và cài vào điện thoại của bạn là đã có ngay một phần mềm ghi điểm đánh bài không cần tốn giấy bút nữa.
Hãy cùng cảm nhận
Download

Parse Json goolge map to lat & longi


//get json
String responseBody = httpclient.execute(httppost,
responseHandler);
//convert to oject
JSONObject json = new JSONObject(responseBody);
JSONArray jArray = json.getJSONArray("results");

JSONObject json2 = jArray.getJSONObject(0);
//get object geometry
JSONObject json3 = json2.getJSONObject("geometry");

try
{
//if bounds
JSONObject e = json3.getJSONObject("bounds");
String s = e.getString("northeast");
jObject = new JSONObject(s);
}
catch (Exception e) {
//if location
// TODO: handle exception
JSONObject e2 = json3.getJSONObject("location");
String s2 = e2.getString("northeast");
jObject = new JSONObject(s2);
}

Download

Kết nối webservice in android

Kết nối webservice C# in android sử dung ksoap
Source
Download
Webservice các bạn xem code rồi tạo database cho nó nha đơn giản thôi.

code chương trinh nghe nhạc trên android

Source code chương trình nghe nhạc trên android
Download

Gửi và nhận broadcast in android

Hướng dẫn gửi và nhận broadcast in android
source
Download

Code send sms in android

Hướng dẫn code gửi sms in android
Download

Hander Send Message in Android

Hướng dẫn code hander send message in android
Download

HanderPost in android

Hướng dẫn code Handerpost in android
Download

Asyntask and Timer in android

Hướng dẫn code service dạng asyntask trong android

android 231
Download

Service gửi sms trên android

Hướng dẫn viết Service gửi SMS tự động boomer tin nhắn

android 231
Download Source

Phần mềm khóa folder

Phần mềm khóa folder lock
Download