Hoc Gioi Toan

Saturday, July 20, 2013

Hướng dẫn đưa một App lên google play

Bước 1 : Build ứng dụng của bạn ở chế độ release

- Tạo một bản buil release(APK release) : chỉ có bản build release có chữ kí mới được phép upload
Đừng lo lắng việc này được thực hiện đơn giản dựa vào eclipse :)

Bước 2 : Upload lên android market

- Đăng kí developer console
    + Tạo một tài khoản visa có tối thiểu 25USD trong tài khoản - Khoản phí để được upload ứng dụng
    + Đăng kí developer console
- Upload ứng dụng

Làm như thế nào ?

B1: Build bằng Eclipse

+Clean project
   - Click project->clean-->chọn Clean project selected below --> tick chọn project của bạn
    
+Export APK
   - File-->export-->Android-->Export Android Application -->next
   - Select project export --> next
   - Key store selection --> tick Create new key store --> Chọn vị trí đặt và tên key store và Điền pass word của key store
      Lưu ý : Giữ bí mật pass word key store của bạn + Nên lưu trữ key store lại(Có thể sẽ dùng khi bạn update ứng dụng)
   -Next --> Điền vào alias và mật khẩu alias, Validity year : số năm khóa của bạn có giá trị và nên để nó lớn hơn 25 năm

   - Điền đầy đủ các thông tin về nhà sản xuất phía dưới
  - Next --> chọn vị trí sẽ đặt apk và tên apk
  - Finish --> Apk của bạn đã được tạo ra trong folder chọn bên trên

  -OK chúc mừng apk của bạn đã có thể upload lên android market :)

Bước 2 : Upload lên android market

+ Tạo một tài khoản visa có tối thiểu 25USD trong tài khoản - Khoản phí để được upload ứng dụng : tôi chọn ACB :) tạo tài khoản miễn phí và dịch vụ khá ổn
+ Đăng kí developer console
 - Đăng nhập với account google của bạn - có thể là gmail

 và làm theo 3 hướng dẫn cơ bản :


Tham khảo :
http://developer.android.com/distribute/googleplay/publish/index.html
http://developer.android.com/distribute/googleplay/publish/register.html

Câu hỏi thường gặp :

1.Tại sao khi upload ứng dụng lại xảy ra lỗi ?
  - Có thể có 3 nguyên nhân chính :
    + Ứng dụng build ở dạng debug - export ở dạng release hướng dẫn trên
    + Chưa có chữ kí (sign) : tạo key store và kí như hướng dẫn trên
    + Những tài nguyên ko dùng đến trong "res" folder cần được xóa hết : xóa hết tất cả các file ko dùng đến trong chương trình chứa trong thư mục res
2.Nếu đã làm đúng hướng dẫn và không được bạn hãy clean project và export lại .
3.Khi thanh toán sử dụng thẻ visa bạn cần 3 thông tin : 
     - mã thẻ là số thẻ ghi ở mặt trước : 16 số
    - Mã số bí mật là 3 số cuối cùng ở mặt sau
   - Ngày hết hạn : số ở mặt trước của thẻ ghi tháng và năm ví dụ : 08/19 nghĩa là tháng 8 năm 2019

No comments:

Post a Comment