Hoc Gioi Toan

Friday, September 6, 2013

Translate by Voice (Dịch giọng nói)

Phần Translate Voice là phần mềm từ điển hỗ trự dịch bằng giọng nói.
Hỗ trợ đa ngôn ngữ.
Có thể tự động đọc nội dung sau khi dịch ( Hỗ trợ một vài ngôn ngữ)
Phần mềm miễn phí hoàn toàn.
Hỗ trợ mọi phiên bản Android

Chúc các bạn có những trải nghiệm thú vị:
Download


No comments:

Post a Comment