Hoc Gioi Toan

Friday, March 2, 2012

Phần mềm chuyển đỏi word sang pdf

Hướng dẫn chuyển đổi word sang pdf
1 tải file cài đặt
Download
2. tiến hành cài đặt: click file và chọn next cho tới khi finish
3. Open file word muốn chuyển sang pdf
chọn: File - Print-Print
Trong ô Name: chọn doPDF - click ok. ra file pdf

No comments:

Post a Comment