Hoc Gioi Toan

Thursday, March 22, 2012

winrar full ko cần crack

 winrar full

WinRAR là một phần mềm quản lý lưu trữ mạnh mẽ.Hỗ trợ mạnh mẽ công việc sao lưu dữ liệu của bạn và giảm kích thước của file đính kèm email, giải nén RAR, ZIP và các file khác download từ internet, tạo ra lưu trữ ở dạng tập tin RAR và ZI
Hỗ trợ UDF 2.50, cho khả năng giải nén file ISO của đĩa Blu-ray. Hiển thị phiên bản UDF khi duyệt file ISO trên thanh địa chỉ WinRAR.

- Thiết lập sẵn các mật khẩu nén, giải nén thường dùng để đem ra sử dụng khi cần thiết.

- Cho phép giải nén hàng loạt file có chung mật khẩu cùng lúc.

- Hiển thị quá trình nén, giải nén dưới Taskbar Windows 7.

- Hỗ trợ tốt bảng mã Unicode, giúp bạn đặt tên, chuyển đổi, tìm kiếm các file có dấu tiếng Việt.

- Giải nén thư mục theo đúng cấu trúc trong file nén.

- Tùy chọn giải nén trong âm thầm “Background extraction”

download

No comments:

Post a Comment